Ultraviolet UV-C

G36T5L T5 39W 4P SE UVCG36T5L T5 39W 4P SE UVC
Artikelnummer 158-00-910400544 | Merk: Ushio | Voltage: 115V | Lampvoet: 4 Pin-SE | Lampvorm: T5 |
G40T10  T10 40W G13 UV-CG40T10  T10 40W G13 UV-C
Artikelnummer 158-00-910500063 | Merk: Ushio | Voltage: 106V | Lampvoet: G13 | Lampvorm: T10 |
HNS 16W 4P SEHNS 16W 4P SE
Artikelnummer 300-00-914500192 | Merk: Osram | Voltage: 43V | Lampvoet: 4 Pin-SE | Lampvorm: T5 |
HNS 20W 4P SEHNS 20W 4P SE
Artikelnummer 300-00-914500193 | Merk: Osram | Voltage: 45V | Lampvoet: 4 Pin-SE | Lampvorm: T5 |
HNS 36W 4P SEHNS 36W 4P SE
Artikelnummer 300-00-914500194 | Merk: Osram | Voltage: 97V | Lampvoet: 4 Pin-SE | Lampvorm: T5 |
HNS L 18W 2G11 UVCHNS L 18W 2G11 UVCHNS L 18W 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-820913311 | Merk: Osram | Voltage: 58V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS L 24W 2G11 UVCHNS L 24W 2G11 UVCHNS L 24W 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-820913312 | Merk: Osram | Voltage: 87V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS L 36W 2G11 UVCHNS L 36W 2G11 UVCHNS L 36W 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-820913313 | Merk: Osram | Voltage: 106V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS L 55W  OFR 2G11 UVCHNS L 55W  OFR 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-910001123 | Merk: Osram | Voltage: 101V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS L 60W 2G11 UVCHNS L 60W 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-910001010 | Merk: Osram | Voltage: 82V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS L 95W 2G11 UVCHNS L 95W 2G11 UVC
Artikelnummer 300-00-910001011 | Merk: Osram | Voltage: 115V | Lampvoet: 2G11 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S 13W GX23HNS S 13W GX23
Artikelnummer 300-00-910001124 | Merk: Osram | Lampvoet: GX23 |
HNS S OFR 11W G23 UVCHNS S OFR 11W G23 UVCHNS S OFR 11W G23 UVC
Artikelnummer 115-00-820109521 | Merk: Osram | Voltage: 91V | Lampvoet: G23 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S OFR 5W G23 UVCHNS S OFR 5W G23 UVCHNS S OFR 5W G23 UVC
Artikelnummer 300-00-820109519 | Merk: Osram | Voltage: 35V | Lampvoet: G23 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S OFR 7W G23 UVCHNS S OFR 7W G23 UVCHNS S OFR 7W G23 UVC
Artikelnummer 115-00-820109509 | Merk: Osram | Voltage: 230V | Lampvoet: G23 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S OFR 9W G23 UVCHNS S OFR 9W G23 UVCHNS S OFR 9W G23 UVC
Artikelnummer 300-00-820109520 | Merk: Osram | Voltage: 60V | Lampvoet: G23 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S/E 11W 2G7 UVCHNS S/E 11W 2G7 UVCHNS S/E 11W 2G7 UVC
Artikelnummer 138-00-820913310 | Merk: Osram | Voltage: 75V | Lampvoet: 2G7 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S/E 7W 2G7 UVCHNS S/E 7W 2G7 UVCHNS S/E 7W 2G7 UVC
Artikelnummer 300-00-820913308 | Merk: Osram | Voltage: 37V | Lampvoet: 2G7 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS S/E 9W 2G7 UVCHNS S/E 9W 2G7 UVCHNS S/E 9W 2G7 UVC
Artikelnummer 300-00-820913309 | Merk: Osram | Voltage: 48V | Lampvoet: 2G7 | Lampvorm: Fluo Compact |
HNS T5 11W G5 UVCHNS T5 11W G5 UVCHNS T5 11W G5 UVC
Artikelnummer 300-00-820913399 | Merk: Osram | Voltage: 33V | Lampvoet: G5 | Lampvorm: T5 |
HNS T5 16W G5 UVCHNS T5 16W G5 UVC
Artikelnummer 300-00-910001013 | Merk: Osram | Lampvoet: G5 | Lampvorm: T5 |
HNS T5 4W G5 UVCHNS T5 4W G5 UVCHNS T5 4W G5 UVC
Artikelnummer 300-00-820913304 | Merk: Osram | Voltage: 29V | Lampvoet: G5 | Lampvorm: T5 |
HNS T5 6W G5 UVCHNS T5 6W G5 UVCHNS T5 6W G5 UVC
Artikelnummer 300-00-820913305 | Merk: Osram | Voltage: 42V | Lampvoet: G5 | Lampvorm: T5 |
HNS T5 8W G5 UVCHNS T5 8W G5 UVCHNS T5 8W G5 UVC
Artikelnummer 300-00-820913306 | Merk: Osram | Voltage: 56V | Lampvoet: G5 | Lampvorm: T5 |
HNS T8 15W G13 UVCHNS T8 15W G13 UVCHNS T8 15W G13 UVC
Artikelnummer 300-00-820913281 | Merk: Osram | Voltage: 55V | Lampvoet: G13 | Lampvorm: T8 |
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |