Projectie

10.8V 30W G5.310.8V 30W G5.310.8V 30W G5.3
Artikelnummer 108-00-302913890 | Merk: Narva | Voltage: 10.8V | Vermogen: 30W | Lampvoet: G5.3 | Kleurtemperatuur: 3100K | Producttype: Halogen G(XY)5.3 |
10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302913895 | Merk: Ushio | Voltage: 10.8V | Vermogen: 30W | Lampvoet: GX5.3 | Kleurtemperatuur: 3100K | Producttype: Halogen |
115V 750W P28s
Artikelnummer 110-00-307916710 | Merk: Wotan | Voltage: 115V | Lampvoet: P28s | Kleurtemperatuur: 3280K | Producttype: Incandescent |
12.8V 150W G6.3512.8V 150W G6.35
Artikelnummer 300-00-910004571 | Merk: Osram | Voltage: 12.8V | Vermogen: 150W | Lampvoet: G6.35 | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
120V 1000W P28S120V 1000W P28S
Artikelnummer 158-00-307917534 | Merk: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Vermogen: 1000W | Lampvoet: P28s | Kleurtemperatuur: 3200K | Producttype: Incandescent |
120V 1200W G17Q120V 1200W G17Q
Artikelnummer 158-00-307917533 | Merk: Ushio | Voltage: 120V | Vermogen: 1200W | Lampvoet: G17Q | Kleurtemperatuur: 3350K | Producttype: Incandescent |
120V 150W GX6.35120V 150W GX6.35120V 150W GX6.35
Artikelnummer 115-00-130914192 | Merk: Osram | Voltage: 120V | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX6.35 | Kleurtemperatuur: 3400K |
120V 250W G5.3120V 250W G5.3
Artikelnummer 159-00-130954428 | Merk: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Vermogen: 250W | Lampvoet: G5.3 | Kleurtemperatuur: 3200K |
120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3
Artikelnummer 159-00-910400797 | Merk: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Vermogen: 250W | Lampvoet: GY5.3 |
120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3
Artikelnummer 300-00-301914660 | Merk: Osram | Voltage: 120V | Vermogen: 250W | Lampvoet: GY5.3 | Producttype: Halogen G(XY)5.3 |
120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3
Artikelnummer 158-00-302914655 | Merk: GE | Voltage: 120V | Vermogen: 300W | Lampvoet: GY5.3 | Kleurtemperatuur: 3450K | Producttype: Halogen G(XY)5.3 |
120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3
Artikelnummer 159-00-302914650 | Merk: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Vermogen: 300W | Lampvoet: GY5.3 |
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 159-00-307910600 | Merk: Ushio | Voltage: 120V | Vermogen: 30W | Lampvoet: Ba15d | Kleurtemperatuur: 2775K | Producttype: Incandescent |
120V 500W P28s
Artikelnummer 159-00-302914511 | Merk: Osram-Sylvania | Voltage: 120V | Vermogen: 500W | Lampvoet: P28s | Kleurtemperatuur: 3050K |
120V 750W R7s EJG120V 750W R7s EJG120V 750W R7s EJG
Artikelnummer 115-00-130917645 | Merk: Tungsram | Voltage: 120V | Vermogen: 750W | Lampvoet: R7s | Kleurtemperatuur: 3200K | Producttype: Halogen R7s |
12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s
Artikelnummer 101-00-302843175 | Merk: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: Ba15s | Producttype: Incandescent |
12V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.8
Artikelnummer 300-00-302914055 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: G5.3-4.8 | Kleurtemperatuur: 3200K | Producttype: Halogen G5.3-4.8 |
12V 100W G6,3512V 100W G6,3512V 100W G6,35
Artikelnummer 300-00-302862138 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: G6.35 | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 138-00-302985050 | Merk: Philips | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Kleurtemperatuur: 3100K | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 158-00-302847105 | Merk: Ushio | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Kleurtemperatuur: 3300K | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 167-00-302914085 | Merk: Philips | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Kleurtemperatuur: 3400K | Producttype: Halogen |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 300-00-302914085 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Kleurtemperatuur: 3400K | Producttype: Halogen |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 300-00-302985050 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 | Kleurtemperatuur: 3200K | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
12V 100W GY9.3512V 100W GY9.3512V 100W GY9.35
Artikelnummer 167-00-302914735 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY9.35 | Producttype: Halogen |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Artikelnummer 138-01-302964637 | Merk: Osram | Voltage: 12V | Vermogen: 100W | Lampvoet: GZ6.35 | Producttype: Halogen G(YZ)6.35 |
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |