Medisch - Narva Typen

13.8V 50W GX5.313.8V 50W GX5.3
Artikelnummer 108-00-302914919 | Vermogen: 50W | Lampvoet: GX5.3 |
17V 150W GX5.317V 150W GX5.3
Artikelnummer 108-00-302813117 | Vermogen: 150W | Lampvoet: GX5.3 |
22.8V 40W G6.3522.8V 40W G6.35
Artikelnummer 108-00-302847004 | Vermogen: 40W | Lampvoet: G6.35 |
22.8V 40W G6.3522.8V 40W G6.35
Artikelnummer 108-00-302847009 | Vermogen: 40W | Lampvoet: G6.35 |
22.8V 50W G6.3522.8V 50W G6.35
Artikelnummer 108-00-302847011 | Vermogen: 50W | Lampvoet: G6.35 |
22.8V 50W G6.3522.8V 50W G6.35
Artikelnummer 108-00-302847045 | Vermogen: 50W | Lampvoet: G6.35 |
6V 20W G46V 20W G4
Artikelnummer 108-00-302913855 | Vermogen: 20W | Lampvoet: G4 |
6V 20W G46V 20W G4
Artikelnummer 108-01-302913855 | Vermogen: 20W | Lampvoet: G4 |
10.8V 30W G5.310.8V 30W G5.3
Artikelnummer 108-00-302913890 | Vermogen: 30W | Lampvoet: G5.3 |
12V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.8
Artikelnummer 108-00-302914060 | Vermogen: 75W | Lampvoet: G5.3-4.8 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 108-00-302914085 | Vermogen: 100W | Lampvoet: GY6.35 |
24V 150W G6.3524V 150W G6.35
Artikelnummer 108-00-302914265 | Vermogen: 150W | Lampvoet: G6.35 |
13.8V 85W GX5.313.8V 85W GX5.3
Artikelnummer 108-00-302914480 | Vermogen: 85W | Lampvoet: GX5.3 |
14.5V 90W GX5.314.5V 90W GX5.3
Artikelnummer 108-00-302914490 | Vermogen: 90W | Lampvoet: GX5.3 |
12V 50W G6.3512V 50W G6.35
Artikelnummer 108-00-302964602 | Vermogen: 50W | Lampvoet: G6.35 |
6V 10W PY16-1.256V 10W PY16-1.256V 10W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655122 | Vermogen: 10W | Lampvoet: PY16-1.25 |
6V 10W PY16-1.256V 10W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655125 | Vermogen: 10W | Lampvoet: PY16-1.25 |
6V 20W PY16-1.256V 20W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655133 | Vermogen: 20W | Lampvoet: PY16-1.25 |
6V 25W PY16-1.256V 25W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655147 | Vermogen: 25W | Lampvoet: PY16-1.25 |
6V 25W PY16-1.256V 25W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655149 | Vermogen: 25W | Lampvoet: PY16-1.25 |
6V 30W PY16-1.256V 30W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655168 | Vermogen: 30W | Lampvoet: PY16-1.25 |
12V 20W PY16-1.2512V 20W PY16-1.25
Artikelnummer 108-00-302655140 | Vermogen: 20W | Lampvoet: PY16-1.25 |
12V 50W PY24-1.512V 50W PY24-1.5
Artikelnummer 108-00-302655205 | Vermogen: 50W | Lampvoet: PY24-1.5 |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Artikelnummer 108-00-302655305 | Vermogen: 100W | Lampvoet: PY24-1.5 |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Artikelnummer 108-00-302655307 | Vermogen: 100W | Lampvoet: PY24-1.5 |
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |