Ultraviolet UV-C

HNS T8 25W G13 UVCHNS T8 25W G13 UVCHNS T8 25W G13 UVC
Order code: 300-00-910499998 | Brand: Osram | Voltage: 46V | Power: 25W |
HNS T8 30W G13 UVCHNS T8 30W G13 UVCHNS T8 30W G13 UVCHNS T8 30W G13 UVC
Order code: 300-00-820913293 | Brand: Osram | Voltage: 96V | Power: 30W | Base: G13 |
HNS T8 36W G13 UVCHNS T8 36W G13 UVCHNS T8 36W G13 UVC
Order code: 300-00-910001014 | Brand: Osram | Voltage: 103V | Power: 36W |
HNS T8 HO 55W G13 UVCHNS T8 HO 55W G13 UVCHNS T8 HO 55W G13 UVCHNS T8 HO 55W G13 UVC
Order code: 300-00-820913303 | Brand: Osram | Voltage: 83V | Power: 55W | Base: G13 |
Lampholder G10.2q 4-Pins
Order code: 133-00-914500195 | Brand: Neutral | Base: G10.2q |
Lynx-L G90W 2G11 HO UVCLynx-L G90W 2G11 HO UVC
Order code: 113-00-914500305 | Brand: Sylvania | Voltage: 110V | Power: 90W | Base: 2G11 |
Osram Quicktronic EconomicOsram Quicktronic Economic
Order code: 138-00-910004007 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic EconomicOsram Quicktronic Economic
Order code: 138-00-910004008 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional 5Osram Quicktronic Professional 5
Order code: 300-00-910004399 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional DLOsram Quicktronic Professional DL
Order code: 138-00-910004411 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional DLOsram Quicktronic Professional DL
Order code: 138-00-910004412 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional MOsram Quicktronic Professional M
Order code: 138-00-910004405 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional Optimal QTPOsram Quicktronic Professional Optimal QTP
Order code: 138-00-910004391 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional Optimal QTPOsram Quicktronic Professional Optimal QTP
Order code: 138-00-910004392 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional Optimal QTPOsram Quicktronic Professional Optimal QTP
Order code: 138-00-910004393 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Osram Quicktronic Professional Optimal QTPOsram Quicktronic Professional Optimal QTP
Order code: 300-00-910004394 | Brand: Osram | Voltage: 230V |
Philips HF-M Blue 109 LH 230-240VPhilips HF-M Blue 109 LH 230-240VPhilips HF-M Blue 109 LH 230-240V
Order code: 138-00-301779110 | Brand: Philips |
Philips HF-M Blue 124 LH 230-240VPhilips HF-M Blue 124 LH 230-240VPhilips HF-M Blue 124 LH 230-240V
Order code: 500-00-301779125 | Brand: Philips |
Philips HF-M Red 109 SH 230-240VPhilips HF-M Red 109 SH 230-240VPhilips HF-M Red 109 SH 230-240V
Order code: 500-00-301779111 | Brand: Philips |
Philips HF-M Red 124 SH 230-240VPhilips HF-M Red 124 SH 230-240VPhilips HF-M Red 124 SH 230-240V
Order code: 500-00-301779112 | Brand: Philips |
Philips HF-Performer III T8Philips HF-Performer III T8Philips HF-Performer III T8
Order code: 138-00-301779136 | Brand: Philips | Voltage: 230V |
Philips HF-Performer III T8/PL-LPhilips HF-Performer III T8/PL-LPhilips HF-Performer III T8/PL-L
Order code: 138-00-910500001 | Brand: Philips | Voltage: 230V |
Philips HF-Performer III TL5Philips HF-Performer III TL5Philips HF-Performer III TL5
Order code: 138-00-910004101 | Brand: Philips | Voltage: 230V |
Philips HF-Performer III TL5 HO/PL-LPhilips HF-Performer III TL5 HO/PL-LPhilips HF-Performer III TL5 HO/PL-L
Order code: 138-00-910500003 | Brand: Philips | Voltage: 230V |
Philips HF-Performer III TL5 HO/PL-LPhilips HF-Performer III TL5 HO/PL-LPhilips HF-Performer III TL5 HO/PL-L
Order code: 500-00-910004097 | Brand: Philips | Voltage: 230V |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |