Projection

21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 158-02-302914525 | Brand: Ushio | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3250K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 167-00-302914525 | Brand: Philips | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
21V 150W GX5.321V 150W GX5.321V 150W GX5.3
Order code: 158-01-302914530 | Brand: Ushio | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen GX5.3 |
21V 150W GX7.9
Order code: 158-00-302914605 | Brand: Gelco | Voltage: 21V | Power: 150W | Base: GX7.9 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen |
21V 80W GX5.321V 80W GX5.321V 80W GX5.3
Order code: 115-00-302914535 | Brand: Osram | Voltage: 21V | Power: 80W | Base: GX5.3 | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
220-260V 5-7W E14 16x45
Order code: 187-00-301652684 | Brand: Neutral - White Box | Voltage: 240V | Power: 6W | Base: E14 |
220-260V 6-10W E14 16x54
Order code: 187-00-301652683 | Brand: Neutral - White Box | Voltage: 240V | Power: 8W | Base: E14 |
220V 2W 9mA Ba9s
Order code: 187-00-302864113 | Brand: Neutral - White Box | Voltage: 220V | Power: 2W | Base: Ba9s |
230V 235W GX5.3230V 235W GX5.3230V 235W GX5.3
Order code: 158-00-130917746 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 230V | Power: 235W | Base: GX5.3 | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
230V 250W P28s230V 250W P28s
Order code: 101-00-307842054 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 230V | Power: 250W | Base: P28s | Prod. type: Incandescent |
230V 400W GY9.5230V 400W GY9.5230V 400W GY9.5
Order code: 115-00-302990052 | Brand: Osram | Voltage: 230V | Power: 400W | Base: GY9.5 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(YZ)9.5 |
230V 650W GY9.5230V 650W GY9.5
Order code: 167-00-130914911 | Brand: Osram | Voltage: 230V | Power: 650W | Base: GY9.5 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(YZ)9.5 |
240V 250W P28s240V 250W P28s
Order code: 101-00-307842561 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 240V | Power: 250W | Base: P28s | Prod. type: Incandescent |
240V 650W GY9.5240V 650W GY9.5
Order code: 300-00-302914910 | Brand: Osram | Voltage: 240V | Power: 650W | Base: GY9.5 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(YZ)9.5 |
24V 100W Ba24s-3 Clear24V 100W Ba24s-3 Clear
Order code: 101-00-377842121 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 24V | Power: 100W | Base: Ba24s-3 | Prod. type: Incandescent |
24V 100W G6.3524V 100W G6.3524V 100W G6.35
Order code: 300-00-302919670 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 100W | Base: G6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6,3524V 150W G6,35
Order code: 118-00-302914350 | Brand: Neutral | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6,3524V 150W G6,3524V 150W G6,35
Order code: 300-00-302914350 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6.3524V 150W G6.3524V 150W G6.35
Order code: 167-00-302914265 | Brand: Philips | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6.3524V 150W G6.3524V 150W G6.35
Order code: 167-01-302914265 | Brand: Philips | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6.3524V 150W G6.3524V 150W G6.35
Order code: 300-00-302914265 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W G6.3524V 150W G6.3524V 150W G6.35
Order code: 300-00-302917311 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: G6.35 | Colour temperature: 3200K | Prod. type: Halogen G(YZ)6.35 |
24V 150W GY9.524V 150W GY9.524V 150W GY9.5
Order code: 300-00-302914740 | Brand: Osram | Voltage: 24V | Power: 150W | Base: GY9.5 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(YZ)9.5 |
24V 18W 25x47mm
Order code: 187-00-400100137 | Brand: Bosma | Voltage: 24V | Power: 18W | Base: Ba15s |
24V 200W GX5.324V 200W GX5.324V 200W GX5.3
Order code: 158-00-302914540 | Brand: Osram-Sylvania | Voltage: 24V | Base: GX5.3 | Colour temperature: 3400K | Prod. type: Halogen G(XY)5.3 |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |