Medical

12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 167-00-302914955 | Brand: Philips | Power: 100W | Base: GZ6.35 | Bulb: MR16 | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302914955 | Brand: Osram | Power: 100W | Base: GZ6.35 | Bulb: MR16 | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302964637 | Brand: Osram | Power: 100W | Base: GZ6.35 | Bulb: MR16 | ANSI/LIF: A1/271 |
12V 100W P28s12V 100W P28s12V 100W P28s
Order code: 101-00-302843058 | Brand: Dr. Fischer | Power: 100W | Base: P28s |
12V 100W PG2212V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 125-00-302917401 | Brand: Osram | Power: 100W | Base: PG22 |
12V 100W PG2212V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 300-00-302917400 | Brand: Osram | Power: 100W | Base: PG22 | ANSI/LIF: EHE |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655305 | Brand: Narva | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655307 | Brand: Narva | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
12V 20W G412V 20W G412V 20W G4
Order code: 108-00-302913863 | Brand: Narva | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W G412V 20W G4
Order code: 108-00-910400799 | Brand: Narva | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W G412V 20W G412V 20W G4
Order code: 108-01-302913863 | Brand: Narva | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W G412V 20W G412V 20W G4
Order code: 300-00-160914473 | Brand: Osram | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W GY9.512V 20W GY9.5
Order code: 107-00-302914755 | Brand: Higuchi | Power: 20W | Base: GY9.5 |
12V 20W GY9.512V 20W GY9.512V 20W GY9.5
Order code: 158-00-302914755 | Brand: International Light | Power: 20W | Base: GY9.5 |
12V 20W P15d with Leads and Plug12V 20W P15d with Leads and Plug12V 20W P15d with Leads and Plug
Order code: 103-00-302847024 | Brand: Dr. Fischer | Power: 20W | Base: Special |
12V 20W PY16-1.2512V 20W PY16-1.2512V 20W PY16-1.25
Order code: 108-00-302655140 | Brand: Narva | Power: 20W | Base: PY16-1.25 |
12V 24W Ba20d12V 24W Ba20d12V 24W Ba20d
Order code: 101-00-306843279 | Brand: Dr. Fischer | Power: 24W | Base: Ba20d |
12V 25W 4020221012V 25W 40202210
Order code: 185-00-302919170 | Brand: Neutral | Power: 25W |
12V 25W Ba15d12V 25W Ba15d12V 25W Ba15d
Order code: 101-00-302936004 | Brand: Dr. Fischer | Power: 25W | Base: Ba15d |
12V 30W 2.5A Special Slit Lamp12V 30W 2.5A Special Slit Lamp12V 30W 2.5A Special Slit Lamp
Order code: 103-01-302843220 | Brand: Dr. Fischer / White Box | Power: 30W | Base: Special |
12V 30W G6.3512V 30W G6.3512V 30W G6.35
Order code: 300-00-302914090 | Brand: Osram | Power: 30W | Base: G6.35 | ANSI/LIF: M/130 |
12V 30W G6.35 with Flange
Order code: 185-00-910400399 | Brand: Neutral | Power: 30W | Base: G6.35 |
12V 30W G6.35 with Flange
Order code: 185-01-910400399 | Brand: Huvitz | Power: 30W | Base: G6.35 |
12V 30W PG2212V 30W PG2212V 30W PG22
Order code: 300-00-302864260 | Brand: Osram | Power: 30W | Base: PG22 | ANSI/LIF: M/185 |
12V 30W Special
Order code: 185-00-302814315 | Brand: Neutral | Power: 30W | Base: Special |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |