Medical - Xenon Short Arc

300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc
Order code: 125-00-302917390 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc300W Xenon Short-Arc
Order code: 149-00-302917390 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
Cermax PE150AFCermax PE150AF
Order code: 125-00-302917150 | Power: 150W | Prod. type: Xenon |
Cermax PE175BF/BFACermax PE175BF/BFACermax PE175BF/BFA
Order code: 125-00-302110110 | Power: 175W | Prod. type: Xenon |
Cermax PE300BUVCermax PE300BUV
Order code: 125-00-910400793 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
Compact Xenon PE150BFCompact Xenon PE150BF
Order code: 125-00-302917388 | Power: 150W | Prod. type: Xenon |
Digital Timer Mercury FreeDigital Timer Mercury Free
Order code: 185-00-302917960 |
EmArc SMR-200D1EmArc SMR-200D1EmArc SMR-200D1
Order code: 149-00-302944205 | Power: 200W | Prod. type: EmArc |
ME300BF 300W CERMAX Y1911ME300BF 300W CERMAX Y1911
Order code: 125-00-302917300 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
Module 300W Leica Y1915Module 300W Leica Y1915
Order code: 125-00-910400543 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
Module 300W Zeiss Superlux 300
Order code: 125-00-302917393 | Power: 300W | Prod. type: Xenon |
Module 400W Leica M720F60
Order code: 125-00-302919011 | Power: 400W | Prod. type: Xenon |
Module Xenon 175W J2027
Order code: 125-00-910500127 | Power: 175W | Prod. type: Xenon |
PE300B-13FM STRYKER 8000PE300B-13FM STRYKER 8000
Order code: 125-00-302917397 | Prod. type: Xenon |
UXL-151D-OUXL-151D-O
Order code: 158-00-190919556 | Power: 150W | Base: SFc10-4 | Prod. type: UXL |
UXL-151H
Order code: 158-00-910500176 | Power: 150W | Prod. type: UXL |
UXL-302-OUXL-302-O
Order code: 149-00-910500036 | Power: 300W |
UXL-450S-0UXL-450S-0
Order code: 158-00-320918180 | Power: 450W | Prod. type: UXL |
UXL-75X-OUXL-75X-O
Order code: 158-00-302991877 | Power: 75W | Prod. type: UXL |
UXL-75XEUXL-75XEUXL-75XE
Order code: 158-00-302991876 | Power: 65W | Prod. type: UXL |
UXL-S150M-O Xe 150WUXL-S150M-O Xe 150W
Order code: 158-00-302918182 | Power: 150W | Prod. type: UXL |
WA09500-UWA09500-UWA09500-U
Order code: 185-01-302918180 | Power: 24W | Prod. type: Metal Halide |
XBO 100W OFRXBO 100W OFRXBO 100W OFR
Order code: 300-00-302916190 | Power: 100W | Base: SFa 9-2 | Prod. type: XBO |
XBO 150W/1XBO 150W/1XBO 150W/1
Order code: 300-00-302919635 | Power: 150W | Base: SFcX12-4 | Prod. type: XBO |
XBO 150W/4 SupraXBO 150W/4 SupraXBO 150W/4 Supra
Order code: 125-00-302919672 | Power: 150W | Prod. type: XBO |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |