10.8V 30W GX5.3 - Ushio EKZ

Order code: 158-00-302913895
Downloads
Product datasheet USHIO-MR16-Halogen-JCR.pdf
Product specifications
Order code 158-00-302913895
Brand Ushio
Voltage 10.8V
Power 30W
Base GX5.3
Origin USA
Filament CC-6
Life 200h
Colour temp. 3100K
Bulb MR16
Diameter 50.67mm
OAL 44.45mm
Prod. type Halogen G(XY)5.3
ANSI/LIF: EKZ
Cross reference
ANSI EKZ
Bayer Clinitek 200+
Ushio JCR10.8V-30W