Medical - Microscope

10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Order code: 159-00-302913895 | Brand: Ushio | Voltage: 10.8V | Power: 30W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKZ |
10.8V 30W GX5.3
Order code: 118-00-302913895 | Brand: Neutral | Voltage: 10.8V | Power: 30W | Base: GX5.3 | ANSI/LIF: EKZ |
110V 100W E27110V 100W E27
Order code: 108-00-302662322 | Brand: Narva | Voltage: 110V | Power: 100W | Base: E27 |
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Order code: 159-00-307910600 | Brand: Ushio | Voltage: 120V | Power: 30W | Base: Ba15d | ANSI/LIF: BLC |
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Order code: 159-00-302910660 | Brand: Ushio | Voltage: 120V | Power: 30W | Base: Ba15d |
12V  Zeiss 386107
Order code: 185-00-302842111 | Brand: Neutral | Voltage: 12V |
12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s
Order code: 101-00-302843175 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: Ba15s | ANSI/LIF: BXT; A1/186 |
12V 100W G6.3512V 100W G6.35
Order code: 108-00-302655939 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: G6.35 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Order code: 300-00-302914085 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Order code: 167-00-302914085 | Brand: Philips | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
12V 100W GY9.3512V 100W GY9.35
Order code: 167-00-302914735 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GY9.35 |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 500-00-302914955 | Brand: Philips | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Order code: 300-00-302914955 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: GZ6.35 | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 300-00-302917400 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PG22 | ANSI/LIF: EHE |
12V 100W PG2212V 100W PG22
Order code: 125-00-302917401 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PG22 |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655305 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
12V 100W PY24-1.512V 100W PY24-1.5
Order code: 108-00-302655307 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 100W | Base: PY24-1.5 |
12V 20W G412V 20W G4
Order code: 300-00-160914473 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W G412V 20W G4
Order code: 108-00-910400799 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: G4 |
12V 20W P15d with Leads and Plug12V 20W P15d with Leads and Plug
Order code: 103-00-302847024 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: Special |
12V 20W PY16-1.2512V 20W PY16-1.25
Order code: 108-00-302655140 | Brand: Narva | Voltage: 12V | Power: 20W | Base: PY16-1.25 |
12V 24W Ba20d12V 24W Ba20d
Order code: 101-00-306843279 | Brand: Dr. Fischer | Voltage: 12V | Power: 24W | Base: Ba20d |
12V 25W 4020221012V 25W 40202210
Order code: 185-00-302919170 | Brand: Neutral | Voltage: 12V | Power: 25W |
12V 30W 2.5A Special Slit Lamp12V 30W 2.5A Special Slit Lamp
Order code: 103-01-302843220 | Brand: Dr. Fischer / White Box | Voltage: 12V | Power: 30W | Base: Special |
12V 30W G6.3512V 30W G6.35
Order code: 300-00-302914090 | Brand: Osram | Voltage: 12V | Power: 30W | Base: G6.35 | ANSI/LIF: M/130 |
{[{ product.description }]}
Order code: {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |