Medizinisch - Dental

120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 118-00-302914640 | Marke Neutral | Leistung 150W | Sockel GY5.3 | Produktart: Halogen GY5.3 | ANSI/LIF: ESD |
120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 158-00-302914640 | Marke Ushio | Leistung 150W | Sockel GY5.3 | Produktart: Halogen G(XY)5.3 | ANSI/LIF: ESD |
120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3
Artikelnummer 300-00-301914660 | Marke Osram | Leistung 250W | Sockel GY5.3 | Produktart: Halogen G(XY)5.3 | ANSI/LIF: ENH |
120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3
Artikelnummer 159-00-302914650 | Marke Osram-Sylvania | Leistung 300W | Sockel GY5.3 |
12V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.8
Artikelnummer 300-00-302914055 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 138-00-302985050 | Marke Philips | Leistung 100W | Sockel GY6.35 | Produktart: Halogen G(YZ)6.35 | ANSI/LIF: EVA |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 300-00-302985050 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel GY6.35 | Produktart: Halogen G(YZ)6.35 | ANSI/LIF: EVA |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Artikelnummer 138-01-302964637 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel GZ6.35 | Produktart: Halogen G(YZ)6.35 | ANSI/LIF: EFP-6 |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Artikelnummer 167-00-302914955 | Marke Philips | Leistung 100W | Sockel GZ6.35 | Produktart: Halogen | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Artikelnummer 300-00-302914955 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel GZ6.35 | Produktart: Halogen | ANSI/LIF: EFP |
12V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.3512V 100W GZ6.35
Artikelnummer 300-00-302964637 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel GZ6.35 | Produktart: Halogen G(YZ)6.35 | ANSI/LIF: A1/271 |
12V 30W G6.3512V 30W G6.3512V 30W G6.35
Artikelnummer 300-00-302914090 | Marke Osram | Leistung 30W | Sockel G6.35 | Produktart: Halogen | ANSI/LIF: M/130 |
12V 50W GX5.312V 50W GX5.312V 50W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302914465 | Marke Osram-Sylvania | Leistung 50W | Sockel GX5.3 | Produktart: Halogen | ANSI/LIF: ENL |
12V 50W GY6.3512V 50W GY6.3512V 50W GY6.35
Artikelnummer 138-00-302964333 | Marke Osram | Leistung 50W | Sockel GY6.35 | Produktart: Halogen |
12V 55W P14.5s12V 55W P14.5s
Artikelnummer 138-00-302964150 | Marke Osram | Leistung 55W | Sockel P14.5s |
12V 55W PK22s H312V 55W PK22s H3
Artikelnummer 138-00-302945045 | Marke Osram | Leistung 55W | Sockel PK22s | Produktart: Halogen PK22s |
12V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.8
Artikelnummer 108-00-302914060 | Marke Narva | Leistung 75W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
12V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.8
Artikelnummer 300-00-302914060 | Marke Osram | Leistung 75W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
12V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.812V 75W G5.3-4.8
Artikelnummer 300-01-302914060 | Marke Osram | Leistung 75W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
12V 75W GZ412V 75W GZ4
Artikelnummer 118-00-302914923 | Marke Neutral | Leistung 75W | Sockel GZ4 | Produktart: Halogen G(Z)4 |
12V 75W GZ6.3512V 75W GZ6.35
Artikelnummer 300-00-302914140 | Marke Osram | Leistung 75W | Sockel GZ6.35 | Produktart: Halogen | ANSI/LIF: EFN |
12V 80W G5.3-4.812V 80W G5.3-4.8
Artikelnummer 118-00-302914063 | Marke Neutral | Leistung 80W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
12V 80W G5.3-4.812V 80W G5.3-4.8
Artikelnummer 185-00-302914063 | Marke Neutral | Leistung 80W | Sockel G5.3-4.8 | Produktart: Halogen G5.3-4.8 |
14.5V 90W GX5.314.5V 90W GX5.314.5V 90W GX5.3
Artikelnummer 108-00-302914490 | Marke Narva | Leistung 90W | Sockel GX5.3 | Produktart: Halogen G(XY)5.3 | ANSI/LIF: EPX/EPV |
14V 35W GZ414V 35W GZ4
Artikelnummer 118-00-302914940 | Marke Neutral | Leistung 35W | Sockel GZ4 | Produktart: Halogen G(Z)4 |
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |