Medizinisch

1 Satz dauergebrauchs Sanalon S Trichter
Artikelnummer 195-00-910000158 | Marke Heine |
1 Satz dauergebrauchs Sanalon S Trichter
Artikelnummer 195-00-910000166 | Marke Heine |
1-Schlauchmanschette - M-000.09.700
Artikelnummer 195-00-910000253 | Marke Heine |
1-Schlauchmanschette - M-000.09.702
Artikelnummer 195-00-910000255 | Marke Heine |
1-Schlauchmanschette - M-000.09.704
Artikelnummer 195-00-910000257 | Marke Heine |
10.8V 30W G5.310.8V 30W G5.310.8V 30W G5.3
Artikelnummer 108-00-302913890 | Marke Narva | Leistung 30W | Sockel G5.3 | ANSI/LIF: DZA |
10.8V 30W GX5.310.8V 30W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302913895 | Marke Ushio | Leistung 30W | Sockel GX5.3 | Kolbenform MR16 | ANSI/LIF: EKZ |
10.8V 42W GX5.310.8V 42W GX5.310.8V 42W GX5.3
Artikelnummer 159-00-302914415 | Marke Osram-Sylvania | Sockel GX5.3 | Kolbenform MR16 |
110V 100W E27110V 100W E27
Artikelnummer 108-00-302662322 | Marke Narva | Leistung 100W | Sockel E27 | Kolbenform A60 |
110V 30W Ba15d110V 30W Ba15d110V 30W Ba15d
Artikelnummer 101-00-302936030 | Marke Dr. Fischer | Leistung 30W | Sockel Ba15d |
12.8V 150W G6.3512.8V 150W G6.35
Artikelnummer 300-00-910004571 | Marke Osram | Leistung 150W | Sockel G6.35 |
120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 118-00-302914640 | Marke Neutral | Leistung 150W | Sockel GY5.3 | Kolbenform MR16 | ANSI/LIF: ESD |
120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3120V 150W GY5.3
Artikelnummer 158-00-302914640 | Marke Ushio | Leistung 150W | Sockel GY5.3 | Kolbenform MR16 | ANSI/LIF: ESD |
120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3120V 250W GY5.3
Artikelnummer 300-00-301914660 | Marke Osram | Leistung 250W | Sockel GY5.3 | Kolbenform MR16 | ANSI/LIF: ENH |
120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3120V 300W GY5.3
Artikelnummer 159-00-302914650 | Marke Osram-Sylvania | Leistung 300W | Sockel GY5.3 | Kolbenform MR16 |
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 159-00-302910660 | Marke Ushio | Leistung 30W | Sockel Ba15d | Kolbenform S11 |
120V 30W Ba15d120V 30W Ba15d
Artikelnummer 159-00-307910600 | Marke Ushio | Leistung 30W | Sockel Ba15d | Kolbenform S11 | ANSI/LIF: BLC |
12V  Zeiss 386107
Artikelnummer 185-00-302842111 | Marke Neutral | Kolbenform T5.5 |
12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s12V 100W Ba15s
Artikelnummer 101-00-302843175 | Marke Dr. Fischer | Leistung 100W | Sockel Ba15s | ANSI/LIF: BXT; A1/186 |
12V 100W Ba20d12V 100W Ba20d12V 100W Ba20d
Artikelnummer 101-00-377935026 | Marke Dr. Fischer | Leistung 100W | Sockel Ba20d |
12V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.812V 100W G5.3-4.8
Artikelnummer 300-00-302914055 | Marke Osram | Leistung 100W | Sockel G5.3-4.8 |
12V 100W G6.3512V 100W G6.3512V 100W G6.35
Artikelnummer 108-00-302655939 | Marke Narva | Leistung 100W | Sockel G6.35 |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 108-00-302914085 | Marke Narva | Leistung 100W | Sockel GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 138-00-302985050 | Marke Philips | Leistung 100W | Sockel GY6.35 | ANSI/LIF: EVA |
12V 100W GY6.3512V 100W GY6.3512V 100W GY6.35
Artikelnummer 167-00-302914085 | Marke Philips | Leistung 100W | Sockel GY6.35 | ANSI/LIF: FCR |
{[{ product.description }]}
Artikelnummer {[{ product.supno|orderCode }]} | {[{ property['name'] }]} {[{ property['value'] }]} |